Privacy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Sanoja Networks. U dient zich ervan bewust te zijn dat sanoja.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Sanoja Networks respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

E-mail
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden dan ook opgeslagen.

Nieuwsbrief
Voor zover u geen nieuwsbrief of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/ of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Akkoordverklaring
Ik ga ermee akkoord dat sanoja.nl de door mij meegedeelde gegevens evenals gepseudonimiseerde gebruiksgegevens gebruikt om mij gepersonaliseerde reclame en/ of bijzondere aanbiedingen en diensten te presenteren. Mocht u geen gepersonaliseerde reclame willen ontvangen, dan kunt u daar te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar tegen aantekenen.